Banja Sirca

Sing up!

Blog

view:  full / summary

Divlja Sircanska banja, na padinama Kotlenika, sve popularnija i posecenija.

Posted by Miroslav Radosavljevic on February 7, 2015 at 10:05 AM Comments comments (4)

Voda Sirčanske banje, čija je lekovitost detaljno ispitana, sadrži petnaestak minerala i hemijskih elemenata, uz stalnu temperaturu između 16 i 18,5 stepeni i, po narodnom verovanju, leči mnoge boljke - od kostoblje, bolesti unutrasnjih organa, do kožnih, pa i neuroloških bolesti. Po predanju, neki su u ovu banju donošeni na nosilima, ali su posle dvadesetak dana odlazili - na svojim nogama.


Rss_feed